Friday, March 4, 2011

Pembinaan Keperibadian Anak dari Dua Tahun hingga Baligh

Bahagian 2 : Pembinaan Ibadah

1) Sembahyang
2) Mengikat Hati Anak dengan Masjid
3) Puasa
4) Haji
5) Zakat

No comments: