Tuesday, March 1, 2011

Pembinaan Keperibadian Anak dari Dua Tahun hingga Baligh

Bahagian 1 : Aqidah
Perkara-perkara penting dalam pembinaan Aqidah anak-anak :

1) Mengajarkan anak kalimah Tawhid

2) Mencintai Allah s.w.t, merasa diawasi-Nya, Memohon pertolongan kepada-Nya
serta beriman kepada qada' dan qadar

3) Mencintai Nabi s.a.w dan keluarga baginda

4) Mendidik keteguhan dalam aqidah dan bersedia berkorban kerananya

No comments: